DOMOV
DEJAVNOSTI
SOPROIZVODNJA/KOGENERACIJA
TERMOVIZIJA
INŽENERING
JAVNI RAZPISI
REFERENCE
DOWNLOAD
KONATKT

Projekt: Trgovski center TUŠ

Primer ekonomskega izračuna dejanskega projekta: (povzetek iz celotnega izračuna po DIN)Projekt: Trgovski center TUŠ

     Podatki o SPTE

SPTE proizvajalec: GIESE ERGIETEHNIK Tip: 7,5 -15
Moči: električna moč; P el=7,5 KW,
Toplotna moč: P t=15 KW
Gorivo: ELKO
Izračun na 3500 ur delovanja


Ekonomski Izračun
1. PRIHODKI

1.1    Privarčevani stroški elektrike:    
3.500 ur/ leto  x 7,5 KW x 0,13 EUR/KWh = 3.412,00 EUR

1.2     Privarčevani stroški za toplotno energijo:
3.500 ur/leto x 15 KW x 0,03 EUR/KWh =  1.575,00 EUR
Skupaj prihodki (prihranki): = 4.987,00 EUR        

2. ODHODKI

2.1     Stroški za ELKO    
3.500 ur/leto x 15 KW x 0.06 EUR/KWh = - 3.150,00  EUR    

2.2     Stroški vzdrževanja SPTE = - 800 EUR
SKUPAJ  odhodki (Stroški)  = - 3.950 EUR

3. Dobiček na leto ( Prihodki-odhodki) = 1.037 EUR

4.    Državna subvencija (obratovalna podpora)
0,200  EUR/KW x 3.500 ur/leto x 7,5 KW =  5.250 EUR/leto

5. Skupni dobiček na leto: 6.287,00 EUR/leto
            
6. Dobiček v 10 letih: 62.870,00 EUR

Opomba:
Cena toplotne energije 0,03 EUR /KWh  je izračunana glede na razliko obstoječega in novega stanja porabe toplote  in je nekoliko odvisna od projekta do projekta.
 

Pomoč pri projektu

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Servis v 24 urah

 

 

 
VIZITKA PODJETJA

VISTEH-Milan Petrič s.p.
Jurčičeva pot 6, 1290 Grosuplje

 

Tel:
Faks:
Prenosni:
E-mail:
059 020 994
059 020 995
031 277 990
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokazila o usposobljenosti


Partnerji

 

Soproizvodnja

Ogrevalni sistemi

Ostalo