DOMOV
DEJAVNOSTI
SOPROIZVODNJA/KOGENERACIJA
TERMOVIZIJA
INŽENERING
JAVNI RAZPISI
REFERENCE
DOWNLOAD
KONATKT

SOPROIZVODNJA / SPTE KOGENERACIJA

Kaj je kogeneracija (SPTE)Kogeneracija ali soproizvodnja električne in toplotne energije, krajše soproizvodnja (SPTE), je sočasna proizvodnja toplote in električne energije pri enem samem procesu. Na ta način je možno optimalno izrabiti energijo, ki jo je mogoče pridobiti iz goriva.
Sistemi SPTE lahko v električno energijo in uporabno toploto pretvorijo od 70 do 90 % energije goriva. To je več kot pri običajni proizvodnji električne energije, kjer je v klasičnih termoelektrarnah na premog izkoristek okrog 30 %, v novejših do 45 %, v sodobnih plinsko parnih elektrarnah pa do 55 %. Sistemi SPTE lahko delujejo na vsa fosilna goriva in obnovljive vire energije (npr.
premog, biomaso, zemeljski plin, bioplin ali dizelsko gorivo). Njihova zanesljivost je na splošno dobra, s faktorji razpoložljivosti prek 90 %.

 

 

Za proizvodnjo električne energije skrbi električni generator , ki ga preko gredi največkrat poganja motor z notranjim izgorevanjem.

Energijska bilanca SPTE za plinski motor. Podobno velja tudi za ELKO.
 

 

 

 

Kaj je mikro kogeneracijaPri mikro kogeneraciji generatorjeva moč ne preseže 50 KW.

 


Okoljske prednosti kogeneracije

 

 

 

Naša ponudba mikro SPTE enot

Za vas na področju inženiringa in izvedbe postavitve mikro  kogeneracijskih enot (mikro SPTE enot) sodelujemo s priznanim nemškim podjetjem GIESE-ENERGIETEHNIK Gmbh. Naše kogeneracijske enote (mikro SPTE enot) delujejo z različnimi energenti ( ELKO, zemeljski plin, bioplin… )
V fazi odločanja se vedno izvede izračun vračilne dobe kogeneracijskega postrojenja po DIN standardu.
 

Na slovenskem trgu nudimo mikro kogeneracijske enote sledečih moči:

Tip SPTE

Pel ( električna moč)

P t ( toplotna moč)

HB4-8

4,0 KW

8,0 KW

HB6-12

5,5 KW

12 KW

HB7,5-15

7,5 KW

15 KW

HB15-30

15 KW

30 KW

GB30-60

30 KW

60 KW

GB49-90

49 KW

90KW

Možnosti energenta: ELKO, zemeljski plin , tekoči naftni plin, bioplin, bioetanol

 

Katalog v slovenskem jeziku s podatki za projektiranje dobite tukaj.       
Katalog (NEM.,ANG.) skupaj s podatki za projektiranje dobitee tukaj.
Vprašalnik dobite tukaj. 

 


Prednosti za uporabnikaPrihranke zaradi delovanja sistema SPTE je mogoče doseči zato, ker je vrednost proizvedene električne energije in toplote večja od stroškov obratovanja, t.j. stroškov porabljenega goriva in vzdrževanja naprave. Pri tem  je lahko vrednost proizvedene enote električne energije do petkrat večja od vrednosti proizvedene enote toplote. Za doseganje čim večjih prihrankov, glede na vložena investicijska sredstva, je potrebno zagotoviti zadostno število ur obratovanja sistema glede na potrebe po toploti. Poleg tega je prihranek odvisen od cene  primarnega  goriva za SPTE in cene električne energije , ki se oddaja v omrežje.

V večini primerov kogeneracij (SPTE) znaša energetski prihranek med 20 % in 30 %.

Kogeneracija (SPTE) zagotavlja zanesljivost, poleg tega omogoča še druge prihranke, ki jih je težje ekonomsko ovrednotiti.


 

Pomoč pri projektu

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Servis v 24 urah

 

 

 
VIZITKA PODJETJA

VISTEH-Milan Petrič s.p.
Jurčičeva pot 6, 1290 Grosuplje

 

Tel:
Faks:
Prenosni:
E-mail:
059 020 994
059 020 995
031 277 990
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokazila o usposobljenosti


Partnerji

 

Soproizvodnja

Ogrevalni sistemi

Ostalo